Najczęstsze błędy popełniane w profesjonalnym sprzątaniu

Jakość profesjonalnego sprzątania zależy od wypadkowej jakości środków czystości oraz zaangażowania i umiejętności personelu sprzątającego. Niestety w tej branży nawet profesjonalistom zdarzają się błędy, które mają istotny wpływ na końcowy efekt wykonywanej usługi. W tym artykule zaprezentuję kilka najczęściej występujących problemów.
  • Niewłaściwe stosowanie wysoko skoncentrowanych profesjonalnych preparatów chemicznych.
Częstym błędem jest nieprawidłowe dobranie preparatu do mytej powierzchni co może powodować jej uszkodzenie. Należy pamiętać, ze na powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów nie możemy stosować preparatów o pH niższym niż 7 natomiast powierzchnie wrażliwe na działanie środków zasadowych myjemy preparatami o pH niższym niż 10. Bardzo często wysoko skoncentrowane preparaty wymagające precyzyjnego odmierzenia ilości ściśle według wskazań producenta,  dozowane są na tzw. "dwa gule". Uważa się przy tym, że im więcej środka chemicznego tym lepiej usuniemy zabrudzenia. Nic bardziej mylnego. Efektem przedozowania profesjonalnych środków myjących są smugi i zwiększona lepkość– tzw. wrażenie przyklejania się butami do podłogi.
  • Wykorzystywanie techniki sprzątania “na mokro” w czyszczeniu powierzchni zmywalnych znajdujących się nad podłogą.
Efekt takiego działania to przede wszystkim wydłużony czas pracy ponieważ pracownik oprócz mycia zmuszony jest do wytarcia dodatkowo powierzchni do sucha. Nieosuszenie mytej powierzchni prowadzi do nawarstwiających się i coraz trudniejszych do usunięcia zabrudzeń.
  • Ignorowanie konieczności usuwania luźnych nieczystości z powierzchni płaskich, czyli zamiatania.
Nagminnie pomija się czynność zamiatania, wychodząc z założenia, że dana powierzchnia i tak będzie myta za pomocą mopa. Takie zaniechanie prowadzi do powstawania rys, szczególnie na podłogach miękkich typu ( wykładzina PCV, marmur itp.).
  • Niewykorzystywanie w trakcie mycia podłóg zestawów dwu wiaderkowych.
Nawet jeśli personel posiada zestaw dwu wiaderkowy, najczęściej drugiego wiaderka używa się do transportu wszystkiego innego niż rozcieńczony już preparat myjący lub czysta woda. Znajdują się tam ściereczki, chemia, worki na śmiecie do posiłków włącznie. Do transportu tego typu sprzętu sprzątającego powinno się zainstalować na wózku specjalnie do tego celu przeznaczony metalowy lub plastikowy koszyczek. Często też zestaw dwu wiaderkowy używany jest nieumiejętnie co skutkuje widokiem na osoby sprzątającej, która tak w jednym jak i drugim wiaderku posiada ciecz przypominająca wszystko tylko nie roztwór do mycia i czystą wodę do płukania. Takie postępowanie prowadzi do rozprowadzania na podłodze coraz brudniejszej wody coraz brudniejszym mopem zamiast skutecznego czystego roztworu roboczego.
  • Nie branie pod uwagę potrzeby odkurzenia danej powierzchni bezpośrednio przed praniem wykładzin dywanowych.
Proces ten zapobiega wnikaniu zabrudzeń we włókna wykładziny oraz pomaga usunąć związki barwiące.
  • Unikanie w technologii prania wykładzin wcześniejszego natrysku preparatem chemicznych tzw. pre spray.
Przyczyną tego błędu jest zapominanie o zasadzie działania środków chemicznych, której podstawą jest czas działania. Brak wcześniejszego natrysku powoduje, że działanie preparatu piorącego jest mniej skuteczne. Ostatecznie efekt prania jest najczęściej niedostateczny.
  • Zapominanie o bieżącym usuwaniu plam lub innych mniejszych zabrudzeń.
Mylnie uważa się,  że usługa okresowego prania rozwiąże ten problem. Miejscowe zanieczyszczenia tak organiczne jak i nieorganiczne powinny być usuwane natychmiast po powstaniu. Każde odsunięcie tych zabiegów w czasie może prowadzić do powstania trwałych zabrudzeń na wykładzinie czy dywanie.

Eliminacja kilku złych nawyków może bardzo widocznie usprawnić naszą pracę, a nam samym dać oszczędność czasu, pieniędzy oraz wielu zadowolonych klientów :)

Hania