Jak prawidłowo wykonać proces polimeryzacji wykładzin PCV w obiektach publicznych?

Tematyka poprzedniego artykułu skupiała się bardziej na nieprawidłowościach w trakcie procesu polimeryzacji, tym razem chciałabym odnieść się do poszczególnych etapów, które wyróżnione zostały właśnie podczas polimeryzacji wykładzin typu PCV.

Każdorazowo proces ten składa się z trzech głównych, następujących po sobie etapów, a mianowicie z : przygotowania podłoża, nałożenia powłok oraz konserwacji.

Takie przygotowanie podłoża polega w głównej mierze na zamiataniu i odkurzaniu posadzki, po czym można przystąpić do namaczania powierzchni odpowiednim roztworem zawierającym preparat strippujący (czas działania preparatu nie powinien przekraczać 10-15 minut). Każda z powierzchni powinna być wyszorowana ręcznie lub w z wykorzystaniem szorowarki. Nadmiar wody należy usunąć za pomocą bawełnianego mopa, który jest czysty i suchy.

Jeśli chodzi o drugi etap, czyli nałożenie powłok polimerowych, to ważnym jest, aby sama powierzchnia, na którą będziemy nakładać powłokę była całkowicie sucha i odpowiednio wyczyszczona. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Taką warstwę polimeru można porównać do nakładania folii, dlatego też niezwykła ważna jest czysta powierzchnia i doskonała precyzja, aby uniknąć niepożądanych efektów wizualnych i niedociągnięć. Należy pamiętać, że czas schnięcia polimeru może wynieść nawet do 12 godzin. Jest to więc proces bardzo czasochłonny.

Trzeci etap, to już tylko sama konserwacja. Jest ona jednak niezmiernie ważna dla trwałości powłoki polimerowej. Najbardziej optymalna wydaje się codzienna konserwacja, przy wykorzystaniu, odpowiednich to tego typu powierzchni, technik sprzątania oraz właściwie dobranych preparatów do pielęgnacji. Środki takie powinny być neutralne i posiadać, oprócz substancji myjących, również ważne dla nas polimery. A muszą być one zgodne z tymi, które występują w powłoce nałożonej na daną powierzchnię.

Sam proces polimeryzacji nie jest procesem skomplikowanym. Wymaga on jednak od fachowców odpowiedniej precyzji oraz dużego nakładu czasowego. Im większa staranność w przygotowaniu i późniejszym nałożeniu powłoki, tym lepsze i widoczniejsze efekty wizualne. I po raz kolejny okazuje się, jak istotnym elementem jest wykorzystanie odpowiednich technik sprzątania i konserwacji.

Ewelina

Leave a Comment

× SZYBKI KONTAKT